Hopp til innhold

Høring – ny forskrift om rusforbud for luftfartspersonell

Luftfartstilsynet foreslår ny forskrift om forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten.

Forskriften vil gjelde for flytekniskpersonell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten som har oppgaver av betydning for flysikkerheten. 

Den foreslått forskriften vil erstatte forskrift 17. desember 2001 nr. 1462 om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel for personell i luftfartens flysikringstjeneste.

Eventuelle svar på høringen må være mottatt av Luftfartstilsynet senest 28. september 2018.

Høringssvar bes sendt per e-post til: postmottak@caa.no. Merk høringssvaret med saksnummer: 16/13174. Merk at også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen.

Spørsmål om høringen kan rettes til:

Juridisk seniorrådgiver Åsa Markhus, aam@caa.no.

På grunn av ferieavvikling vil henvendelser bli besvart tidligst i uke 32.

Publisert: 06.07.2018