Hopp til innhold

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL?

Annex II-fly (i hovedsak veteranfly, tidligere militærfly, selvbygde fly og mikrofly) er regulert av det enkelte lands myndighet. Kontakt den respektive luftfartsmyndigheten. I Norge gjelder følgende: Du kan fly norskregistrerte fly med luftdyktighetsbevis «experimental» og som inngår i SEP-klasserettighet med LAPL dersom du har SEP-privilegier. Det samme gjelder for annex II-luftfartøy med ICAO-typesertifikat, eksempelvis Piper Cub. Du kan ikke føre annex II-luftfartøy som kommer inn under bestemmelsene for mikrofly.
Publisert: 26.04.2018