Hopp til innhold

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra flyskole

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema:

 1. Skjema NF-1112E
 2. Dokumentasjon for skolegodkjenning (ATO-skolebevis som viser godkjenning for CB-IR)
 3. Dokumentasjon for bestått teori. Hvis teorieksamen er tatt utenfor Norge, må denne verifiseres mot annen myndighet.
 4. Dokumentasjon for gjennomført instrumentinstruksjon ved ATO (kopi av treningsjournal)
 5. Dokumentasjon for instrumentflyging med instruktør

Dokumentasjon på mottatt instruksjon i instrumentflyging fra en IRI(A) eller FI(A)IR (instrumentinstruktør) i henhold til punkt(a)(i) eller (b)(i), skal dokumenteres i en egen treningsjournal, som signeres av instruktøren. Dokumentasjonen skal vise:

 • Spesifikasjon av type luftfartøy og registreringsnummer som er benyttet
 • Antall turer som er fløyet
 • Total instruksjonstid på instrument
 • Spesifikasjon av øvelser som er gjennomført i henhold til syllabus i Appendix 6 Aa
 • Kopi av instruktørens sertifikat som viser at han/hun har privilegier til å gi instrumentinstruksjon
 • Kopi av relevante sider av kandidatens flygetidsbok

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):