Undersøkelse av søkere med utenlandsk lisens

Ved medisinsk undersøkelse av personer med sertifikat fra andre land kan norsk AME Part-MED-sertifikat utstedes dersom personen oppfyller kravene som stilles.

Flylegen har ansvar for å sende samtlige medisinske opplysninger til luftfartsmyndigheten i det landet sertifikatet er utstedt i.
Følgende dokumentasjon skal sendes:

  1. Egenerklæring
  2. Skjema for medisinsk undersøkelse
  3. EKG, audiogram evt. andre relevante resultat
  4. Kopi av legeattest

Adresser til flymedisinske seksjoner i EU/EØS-land finner du her. (Øverste lenke.)

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Halvor Blinderens plass 1 0371 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø