Hopp til innhold

Hvordan bli flylege?

Flyleger (AME – aeromedical examiner) godkjennes av Luftfartstilsynet for perioder på inntil tre år. Det er tre kategorier flyleger: klasse 2, 1 og 3. Du må først søke godkjenning for klasse 2. Med videreutdanning og et visst antall undersøkelser kan du søke om godkjenning for klasse 1, og eventuelt 3.

Klasse 2: Flyleger i denne kategorien kan foreta undersøkelse av privatflygere, kabinbesetningsmedlemmer, LAPL-flygere og AFIS/HFIS-fullmektiger.

Klasse 1: Flyleger i denne kategorien kan i tillegg foreta fornyelses- og forlengelsesundersøkelser av piloter i kommersiell trafikk.

Klasse 3: Flyleger i denne kategorien kan i tillegg foreta fornyelses- og forlengelsesundersøkelser av flygeledere.

Krav til flyleger

Generelle krav

  • Lisens som lege
  • Medisinsk utdanning i klinisk spesialitet
  • Adekvate fasiliteter og prosedyrer for å sikre konfidensialitet

Flylege klasse 2

  • Grunnkurs i flymedisin (60 timer)

Flylege klasse 1

  • Videregående kurs i flymedisin (60 timer)
  • Må i løpet av de siste fem årene ha gjennomført minimum 30 undersøkelser i forbindelse med utstedelse, forlengelse eller fornyelse av legeattester klasse 2
  • Gjennomgått praktisk opplæring ved et flymedisinsk senter eller under tilsyn av den sertifikatutstedende myndigheten

Flylege klasse 3

  • Grunnkurs og videregående kurs i flymedisin, inkludert spesifikke moduler relatert til flymedisinsk vurdering av flygeledere samt deres arbeidsmiljø

Ytterligere krav

Det er videre krav til å gjennomføre et visst antall undersøkelser og kurs i godkjenningsperioden for å kunne opprettholde godkjenningen som flylege.

Det stilles også krav til at flyleger, oppnevnt av Luftfartstilsynet med praksis i Norge, benytter seg av sertifieringssystemet EMPIC MED. Ytterligere informasjon om dette får du under oppnevnelse.

Flyleger må betale årlig gebyr samt gebyrer for hver undersøkelse som gjennomføres. Satsene endres årlig og er tilgjengelig i forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

Søk godkjenning

Når du søker godkjenning som flylege må du fylle ut søknadsskjema som du finner i lenkeboksen nederst på denne siden. Du må også legge ved relevant dokumentasjon. Før godkjenning må du regne med et besøk av representanter fra Luftfartstilsynet som vil kontrollere at fasilitetene for gjennomføring av flymedisinske undersøkelser er tilfredsstillende.

Flymedisinsk institutt (FMI) avholder grunnkurs i flymedisin. Kontakt FMI for nærmere detaljer om påmelding og kapasitet. Kursene kan også gjennomføres ved andre institusjoner i Europa.

Du kan lese mer om flymedisinsk regelverk på siden om medisinske krav.

 

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø