Hvordan bli flylege

Flyleger (AME – aeromedical examiner) godkjennes av Luftfartstilsynet for perioder på inntil tre år. Det er to kategorier flyleger, klasse 1 og 2. Man må først søke godkjenning som klasse 2. Etter videreutdanning og et visst antall undersøkelser kan man søke om godkjenning som klasse 1.

Klasse 2: Flyleger i denne kategorien kan foreta undersøkelse av kabinbesetningsmedlemmer og privatflygere med sertifikatbenevnelsen LAPL (Light Aircraft Pilot Licence).

Klasse 1: Flyleger i denne kategorien kan i tillegg foreta fornyelses- og forlengelsesundersøkelser av piloter i kommersiell trafikk (klasse 1) og flygeledere (klasse 3).

Krav til flyleger

Generelle krav

  • Lisens som lege
  • Medisinsk utdanning i klinisk spesialitet

Flylege klasse 2

  • Grunnkurs i flymedisin (60 timer)

Flylege klasse 1

  • Videregående kurs i flymedisin (60 timer)
  • Må i løpet av de siste fem årene ha gjennomført minimum 30 undersøkelser i forbindelse med utstedelse, forlengelse eller fornyelse av legeattester klasse 2
  • Gjennomgått praktisk opplæring ved et flymedisinsk senter eller under tilsyn av den sertifikatutstedende myndigheten

Det er videre krav til å gjennomføre et visst antall undersøkelser og kurs i godkjenningsperioden for å kunne opprettholde godkjenningen som flylege.

Flymedisinsk institutt (FMI) avholder grunnkurs i flymedisin. Kontakt FMI på www.flymed.no for nærmere detaljer om påmelding og kapasitet. Videregående kurs i flymedisin kan gjennomføres ved enkelte institusjoner i Europa. Det er ingen institusjoner som avholder slike kurs i Norge.

For å søke godkjenning som flylege må du fylle ut søknadsskjema, som du finner her. Du må også legge ved relevant dokumentasjon. Før du blir godkjent må du regne med et besøk av representanter fra Luftfartstilsynet som vil kontrollere at fasilitetene for å gjennomføre flymedisinske undersøkelser er tilfredsstillende. Siden legeattester utstedes gjennom Luftfartstilsynets sertifiseringssystem, EMPIC, er det nødvendig med en datamaskin som er tilkoblet Norsk helsenett. Alternativt må datamaskinen ha en fast IP-adresse for tilgang gjennom Luftfartstilsynets Citrix-portal, som også er en sikker tilkobling.

Du kan lese mer om regelverk på siden om medisinske krav.

Flyleger må betale årlig gebyr samt gebyrer for hver undersøkelse som gjennomføres. Satsene endres årlig og er tilgjengelig i forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø