Hopp til innhold

Graviditet og flyging

Graviditet er en normal fysiologisk tilstand, men det er knyttet store anatomiske og hormonelle endringer til graviditeten som kan øke risikoen for nedsatt funksjonsevne i forbindelse med flyging.

Gravide piloter må være oppmerksom på at den kumulative effekten av gjentatte endringer i trykk og stråling kan ha betydning for fosterutviklingen selv om dette ikke utgjør en umiddelbar risiko under flyging.

Flyging er en krevende oppgave, og endringer i arbeidsmiljøet som normalt sett oppleves som ubehagelige, kan ha betydelig sikkerhetsmessig effekt for gravide piloter.

Flyging er tillatt for gravide piloter fram til uke 26 i graviditeten. Dersom en gravid pilot i løpet av denne perioden føler seg uvel eller opplever fysiske endringer i listen nedenfor, skal hun anse seg selv som uskikket til å fly og bør kontakte flylege:

  • Balanseforstyrrelser eller svimmelhet
  • Kvalme eller oppkast
  • Lav blodprosent (hemoglobin 10 g/dl eller lavere)
  • Utslag på urinprøve
  • Urinveisinfeksjon
  • Alle typer av vaginalblødning
  • Magesmerter
  • Høyt blodtrykk

 

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø