Hopp til innhold

Hvorfor må jeg ha en legeattest/legeerklæring?

For trafikkflygere (klasse 1), flygeledere (klasse 3) og privatflygere (klasse 2 og LAPL) er en legeattest en nødvendig forutsetning og et viktig underlagsdokument for å kunne utøve privilegiene som et sertifikat for luftfartøy gir.

For cabin crew er en legeerklæring en nødvendig forutsetning og et viktig underlagsdokument for å kunne utøve privilegiene i en cabin crew attestation. De helsemessige kravene er like i hele EU/EØS-området og fremgår av EU forordning 1178/2011, annex IV Part-MED, med tilhørende akseptable samsvarsregler (AMC) til Part-MED og EU-forordning 2015/340 Annex IV Part ATCO.MED, med tilhørende akseptable samsvarsregler (AMC) til Part ATCO-MED. Denne forordningen er tatt inn i norsk rett ved forskrift av 16. juli 2013 nr. 916. På Luftfartstilsynets hjemmeside kan du finne en link til regelverket

Bakgrunnen for helsekravene er å bidra til økt flysikkerhet. Dette vurderes normalt ut fra funksjonsnivået til flygeren/flygelederen/cabin crew, men også ut fra risiko for akutt hendelse som setter en ut av kraft til å utføre sine oppgaver. Gjennom regelmessige helsekontroller vil man i noen tilfeller kunne avdekke sykdom på et tidligere stadium, og oppfølgingen vil på denne måten også kunne få en positiv effekt for den enkelte. Det er imidlertid viktig å være klar over at helsekontrollene primært er en kontrollfunksjon for om helsekrav forventes å være oppfylt i gyldighetsperioden. Flylegen bør utover denne funksjonen aktivt bidra med helsemessig rådgivning for et felles mål om best mulig helse.

Publisert: 23.04.2018