Om Serviceavdelingen

Serviceavdelingen har ansvar for intern drift og service, koordinering av interne støtteprosesser, og er i tillegg Luftfartstilsynets førstelinjes kontakt og servicepunkt ut mot brukerne. Sertifikatbehandling og mottak av rapporter om ulykke og hendelser inngår i førstelinjen.

Serviceavdelingen har fire underliggende seksjoner; Økonomi, IKT, Front, sertifikat og registre, og HR.