Hopp til innhold

Om Serviceavdelingen

Serviceavdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, intern drift og service, koordinering av interne støtteprosesser, og er i tillegg Luftfartstilsynets førstelinje kontakt og servicepunkt ut mot brukerne. Sertifikatbehandling og mottak av rapporter om ulykker og hendelser inngår i førstelinjen.

Serviceavdelingen har fire underliggende seksjoner; Økonomi og virksomhetsstyring, IKT, Front, sertifikat og registre, og HR.