Om Økonomi

Vår økonomiseksjon ivaretar økonomiforvaltning og intern drift for Luftfartstilsynet.

Seksjonen består av 5 medarbeidere som har bred kompetanse og ansvar for å ivareta økonomiregelverket og levere tjenester til ansatte og ledere innenfor økonomiområdet. Seksjonen har ansvar for økonomiprosessene og gir råd og veiledning til ansatte og ledere. Seksjonens fagområder omfatter budsjett, regnskap, lønn, reiser og intern bygningsdrift

  • Lønn og godtgjørelser
  • Reiser og utgiftsrefusjoner
  • Inngående faktura
  • Utgående faktura og purring/inkasso
  • Regnskapsavslutning og regnskapsrapportering
  • Gebyrforskriften og gebyrberegningsmodell
  • Tidstyring
  • Budsjett og budsjettrevisjon
  • Anskaffelser og innkjøp
  • Drift av bygg

Seksjonssjef Veronica Hammer