Om Økonomi og IT

Vår økonomi - og IT-avdeling har ansvaret for økonomi, intern drift og IKT-drift.

Økonomi- og IT-seksjonen har ansvar for økonomi, intern drift og IKT-drift. Seksjonens fagområder omfatter budsjett, regnskap, lønn, reiser, intern bygningsdrift, IKT-brukerstøtte, teknisk bistand samt vedlikehold og styring av IKT-området.

Seksjonssjef Veronica Hammer