Hopp til innhold

Om Økonomi og virksomhetsstyring

Seksjonen ivaretar økonomi- og virksomhetsstyring, økonomiforvaltning og intern drift for Luftfartstilsynet.

Seksjonen består av 6 medarbeidere som har bred kompetanse og ansvar for å ivareta økonomiregelverket og levere tjenester til ledere og ansatte innenfor økonomi- og virksomhetsstyring. Seksjonens fagområder er økonomi- og virksomhetsstyring og driftsoppgaver innenfor områdene regnskap, lønn, reise, budsjett, anskaffelser og bygningsdrift.

 • Økonomistyring
 • Virksomhetsstyring
 • Rapportering
 • Lønn og godtgjørelser
 • Reiser og utgiftsrefusjoner
 • Inngående faktura
 • Utgående faktura og purring/inkasso
 • Regnskapsavslutning og regnskapsrapportering
 • Gebyrforskriften og gebyrberegningsmodell
 • Tidstyring
 • Budsjett og budsjettrevisjon
 • Anskaffelser og innkjøp
 • Drift av bygg

Seksjonssjef Veronica Hammer