Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1).

BSL E 1-1

11. jan 2007 - Flyplasser

Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser.

BSL E 1-2

30. okt 2001 - Flyplasser

Forskrift om støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser

BSL E 2-3

01. okt 2015 - Flyplasser

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, Akershus

BSL E 2-4

17. des 2015 - Flyplasser

Forskrift om sertifisering av flyplasser mv.

BSL E 3-1

25. aug 2015 - Flyplasser

Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2).

BSL E 3-2

06. jul 2006 - Flyplasser

Forskrift om utforming av små flyplasser (BSL E 3-3).

BSL E 3-3

03. des 2002 - Flyplasser

Forskrift om utforming av sjøflyplasser (BSL E 3-4)

BSL E 3-4

03. des 2002 - Flyplasser

Forskrift om utforming av store helikopterplasser (BSL E 3-5).

BSL E 3-5

29. apr 2005 - Flyplasser

Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6)

BSL E 3-6

16. apr 2004 - Flyplasser

Forskrift om bakketjeneste ved flyplasser (BSL E 4-1).

BSL E 4-1

27. jun 2003 - Flyplasser

Forskrift om plasstjeneste (BSL E 4-2).

BSL E 4-2

27. apr 2004 - Flyplasser

Forskrift om elektrotjeneste (BSL E 4-3).

BSL E 4-3

26. aug 2004 - Flyplasser

Forskrift om brann- og redningstjeneste (BSL E 4-4).

BSL E 4-4

12. mai 2006 - Flyplasser

Forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

BSL E 4-6

03. nov 2000 - Flyplasser