Hopp til innhold

Høyring – Søknad om konsesjon for to mellombelse helikopterplassar i Høyanger

Statkraft Energi AS har sendt ein søknad til Luftfartstilsynet om konsesjon for å etablera, driva og inneha to mellombels helikopterplassar i Høyanger.

Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev ligg vedlagt, saman med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden om konsesjon.

Høyringsfråsegn kan ein senda til postmottak@caa.no. Merk helst fråsegnet med ref.: 23/08446.

Høyringsfristen er 1. november 2023.

Sist oppdatert: 07.08.2023