Hopp til innhold

Høyring – Søknad om fornya konsesjon for Valle flyplass, Åraksøyne

Sylvknapp har søkt om fornya konsesjon for Valle flyplass, Åraksøyne.

Luftfartstilsynets høyringsbrev samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumenta er vedlagd.

Innspel til høyringa kan sendast til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høyringsinnspelet med saksnummer 22/08320.

Høyringsfrist er 1. juni 2023.

Sist oppdatert: 02.06.2023