Hopp til innhold

Høring – Søknad om opprettelse av restriksjonsområder og fareområde over Statnett sine anlegg ved Aura og Viklandet

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Statnett om opprettelse av permanente restriksjonsområder over Aura og Viklandet transformatorstasjon på Sunndalsøra, samt fareområde over området rundt kraftlinjene mellom Aura og Viklandet.

Søknaden sendes med dette på høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig på luftfartstilsynet.no under høringer

Eventuelle høringsinnspill kan sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no merket saksnr. 22/09526.

Høringsfrist er 1. oktober 2023.

Sist oppdatert: 11.10.2023