Hopp til innhold

Høring – Søknad om konsesjon for Fagernes lufthavn, Leirin

Valdres Flyklubb har fremlagt søknad om overføring og fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Fagernes lufthavn, Leirin.

Flyplassen er til privat bruk og vil bli benyttet til luftfartøy under 5 770 kilo, seilfly, sportsfly og helikopter. Landingsplassen er ubetjent og har ingen fast åpningstid. Flyplassen benyttes kun i dagslys for VFR-flyging (vinterstid i den grad rullebanen er brøytet).

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 23/02852.

Høringsfristen er satt til 1. desember 2023.

Publisert: 21.09.2023