Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Gol Flyplass, Klanten

Hallingdal Flyklubb har søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Gol flyplass, Klanten.

Luftfartstilsynets høringsbrev og søknadsdokumenter er publiserte.

Høringsinnspill kan sendes til Luftfartstilsynet på e-postadresse postmottak@caa.no, og merkes med ref. 21/00442.

Høringsfrist er 1. august 2023.

Sist oppdatert: 18.04.2023