Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Aukra flyplass, Gossen.

Aukra kommune har søkt om fornyelse av konsesjon for Aukra flyplass, Gossen.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Aukra kommune er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref. nr.: 23/07507

Høringsfristen er 20. november 2023.

Sist oppdatert: 21.11.2023