Hopp til innhold

Høring – Søknad om endring av konsesjon for Bodø helikopterplass, Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF har søkt om endring av antallet flybevegelser i konsesjonen for Bodø helikopterplass, Nordlandssykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev og søknadsdokumentene fra Nordlandssykehuset HF er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/18217.

Høringsfristen er 14. august 2023.

Sist oppdatert: 28.04.2023