Hopp til innhold

Høring – Enkelte endrede regler om flysikringstjenestene og luftromsorganiseringen

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om endringer i enkelte bestemmelser som knytter seg til utøvelse av lufttrafikktjeneste og tilknyttet luftromsorganisering i forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1), og enkelte mindre endringer i forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3).

For nærmere informasjon, se vedlagt høringsnotat.

Høringsfrist: 24. april 2023.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 22/14109.

Sist oppdatert: 03.02.2023