Hopp til innhold

Informasjons- og høringsnotat: Vedtatt forordning om utsettelse av visse overgangsfrister i forordning (EU) 2019/947 om ubemannede luftfartøyer

Luftfartstilsynet informerer her om ny rettsakt fra EUs luftfartsbyrå EASA i forordning (EU) 2022/425, som oppdaterer forordning (EU) nr. 2019/947 om ubemannede luftfartøyer.

Rettsakten vil tas inn i norsk rett ved endringsforskrift til forskrift av 25. november 2020 nr. 2460 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori.

Eventuelle kommentarer til saken kan sendes til Luftfartstilsynet, gjerne via e-post til postmottak@caa.no innen 30. november 2022.

Vi ber om at dette merkes med saksnummer: 22/04418.

 

Sist oppdatert: 24.10.2022