Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Drammen helikopterplass, sykehuset

Konsesjonshaver Vestre Viken HF har søkt om fornyet konsesjonen for Drammen helikopterplass, sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/19447.

Høringsfristen er satt til 15. februar 2023.

Publisert: 17.11.2022