Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Skjeggedal helikopterplass, Ringedalen.

Statkraft Energi AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Skjeggedal helikopterplass, Ringedalen.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Statkraft Energi AS er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk høringsinnspillet med ref.: 22/20019

Høringsfristen er 1. april 2023.

Publisert: 29.12.2022