Hopp til innhold

Høring gebyrforskrift 2023

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2023. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen fredag 25. november 2022. Merknader bes sendt inn per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan merknader sendes per brev til:
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vennligst merk høringssvar med saksnummer 22/07398.

Luftfartstilsynets høringer er åpne, og alle som ønsker kan gi sitt høringsinnspill.

 

Publisert: 29.09.2022