Hopp til innhold

Høring – Forskrift om endring av forskrift om restriksjonsområde EN R101 Grenland

Luftfartstilsynet har på høring forslag om endring av restriksjonsområde EN R101 Grenland, Telemark.

Høringsbrevet som beskriver og utreder saken, samt forslag til ny forskrift er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/17408.

Høringsfristen er 31. mars 2023.

Publisert: 20.12.2022