Hopp til innhold

Høring – endring av BSL G 6-2 Forskrift om anti-kollisjonssystem i luftfartøy mv.

I vedlagte høring foreslår Luftfartstilsynet å endre forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy og om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (BSL G 6-2).

Høringen omhandler endring av forskriftens virkeområde og navn.

Eventuelle høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@caa.no, og merkes med saksnummer: 22/09142.

Frist for høringsinnspill er 9. januar 2023.

Sist oppdatert: 16.01.2023