Hopp til innhold

Høring – A-NPA 2022-05 Miljøvernkrav til supersoniske luftfartøy

EASA gjennomfører nå høring av A-NPA 2022-05 Environmental protection requirements for supersonic transport aeroplanes RMT.0733.

EASA har identifisert behov for å utvikle miljøvernkrav til supersoniske luftfartøy (SST) som er under utvikling. A-NPA 2022-05 gir innledende konsepter for utviklingen av miljøvernkrav for SST-fly, med mål om å sikre et høyt, enhetlig nivå av miljøvern i Europa i fravær av respektive Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon (ICAO)-standarder og anbefalte fremgangsmåter (SARPs).

Temaene behandlet i forslaget inkluderer landing-and-take-off (LTO)-støy og krav til sertifisering av CO2-utslipp for SST-fly.

Tilbakemelding gitt på denne A-NPA vil støtte utviklingen av sertifiseringskrav for SST-fly i påfølgende regelverk.

Regelverket endrer forordning 748/2012 som er gjennomført i norsk rett gjennom sertifiseringsforskriften som du finner her.

Frist for å gi innspill til EASA er satt til 25. juli 2022.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA. Innspillene gis under saken på EASAs nettside.

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes Luftfartstilsynet til informasjon. Bruk e-post postmottak@caa.no, merk med referanse 22/15426.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Sandra Eilertsen sei@caa.no .

 

Publisert: 02.06.2022