Hopp til innhold

Orientering om oppdatert søknad om konsesjon ny lufthavn Mo i Rana

Luftfartstilsynet har mottatt en oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana, fra Avinor AS.

Luftfartstilsynet kan ikke se at den oppdaterte søknaden inneholder endringer som gjør at det er et behov for å oppdatere innstillingen til vedtak om konsesjon, som Luftfartstilsynet tidligere har oversendt til Samferdselsdepartementet. Det er heller ikke nødvendig å endre utkastet til konsesjonsvilkår.

Luftfartstilsynet finner det derfor tilstrekkelig å redegjøre for endringene i brev til departementet, som et supplement til innstillingen fra 2016. Det er etter vår mening ikke nødvendig med en ny høring, men brevet blir sendt i kopi til høringsinstansene i saken, og alle vedlegg ligger nederst i denne orienteringen.

 

Publisert: 10.09.2021