Hopp til innhold

Høring fra EU-kommisjonen: Dronestrategi versjon 2.0

EU-kommisjonen arbeider nå med å oppdatere EUs dronestrategi. Strategien skal bygge videre på det felleseuropeiske systemet som alt er etablert for luftfart med droner i EU/EØS området.

Målsettingen er å videreutvikle denne for å understøtte sikker og samfunnsnyttig bruk av droner og legge til rette for nye typer tjenester med droner.

EU-kommisjonen gjennomfører i den forbindelse en konsultasjon for å innhente innspill fra interesserte aktører. Konsultasjonen skal bidra til å identifisere hvilke områder og tiltak som bør adresseres i arbeidet med dronestrategien.

Fristen for å gi innspill til EU-kommisjonen er 31. desember 2021 og kan gjøres via denne lenken.

Publisert: 11.10.2021