Hopp til innhold

Høring – ny forordning (EU) 2021/116, "Common Project One"

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2021/116, enkelt omtalt som «Common Project One».

Forordningen er en videreføring av «Pilot Common Project», og den fastsetter seks såkalte funksjonaliteter som skal implementeres som en del av det overordnede felleseuropeiske prosjektet med å modernisere flysikringstjenestene og bruken av det europeiske luftrommet (Single European Sky).

De nærmere detaljene om innholdet av «Common Project One» fremgår av vedlagte høringsnotat.

Høringen er åpen for alle, og høringsfristen er satt til 23. mai 2021.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 20/16886.

Publisert: 12.03.2021