Hopp til innhold

Høring – forslag om nye regler om allværsoperasjoner (all weather operations/AWO) og opplæring av flybesetning (flight crew training)

Luftfartstilsynet har på høring EASAs forslag til en forordning som vil gjøre endringer i reglene om allværsoperasjoner (all weather operations/AWO) og opplæring av flybesetning (flight crew training).

For nærmere informasjon, se vedlagt høringsnotat.

Høringsfrist: 26. november 2021.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 19/18060.

Publisert: 07.09.2021