Hopp til innhold

Høring – felleseuropeiske ytelsesmål for RP3

Luftfartstilsynet har på høring Europakommisjonens beslutning om reviderte felleseuropeiske ytelsesmål ("union wide targets") for den tredje referanseperioden (RP3) av ytelses- og avgiftsstyringen for flysikringstjenestene.

De nærmere detaljene om innholdet av kommisjonsbeslutningen fremgår av vedlagte høringsnotat.

Merk kort høringsfrist: 28. juni 2021.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 21/07278.

Publisert: 04.06.2021