Hopp til innhold

Ny høyring - søknad om konsesjon for sjøflyplass i Eidfjord

I forlenginga av tidlegare søknad om konsesjon for landingsplass for sjøfly i Eidfjord, har no Scandinavian Skies AS lagt frem ein ny/endra søknad.

Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev ligg vedlagt, saman med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumenta frå Scandinavian Skies AS.

Høyringsinnspel kan ein senda på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk helst høyringsinnspelet med ref.: 18/16395.

Merk at høyringsfristen er forlenga til 15. september 2020.

 

Publisert: 25.02.2020