Hopp til innhold

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – endring av felles regler for allokering av tidsluker (slots)

EU-Kommisjonen har gitt ut en Roadmap for å evaluere og eventuelt endre slotsregelverket.

Slots er tidsluker for avganger og landinger som tildeles flyselskaper. I forbindelse med Covid-19 gav EU-Kommisjonen i forordning 2020/459 mulighet for flyselskap å beholde sine slots uten å måtte vise til at de var benyttet iht «Use it or loose it»-regelen hvor 80% av slots må være benyttet for å beholde rettigheten. Denne ordningen ble gjort gjeldende til ut sommersesongen 2020 (24. oktober), med mulighet for forlengelse.

I tillegg til å vurdere forlengelse av dette har EU-Kommisjonen fokus på hvordan man kan øke tidsperioden for tilbakelevering av ubenyttede slots til slotkoordinator, for viderefordeling av disse til andre.

EU-Kommisjonen har utgitt en Roadmap hvor interesserte aktører kan gi sine innspill. Frist for innspill er 28. september 2020 og kan gis via denne lenken.

Publisert: 07.09.2020