Hopp til innhold

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – evaluering av EUs hvitbok fra 2011 om transport

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om alle områdene der EUs såkalte «white paper» eller hvitbok fra 2011 hadde policy-forslag. Det er nå åpnet for at det kan gis tilbakemeldinger i perioden 1. juli – 23. september 2020.

Luftfartstilsynet antar at høringen inngår som en forberedelse til en ny hvitbok på transportområdet.

Dette er en åpen høring hvor alle organisasjoner og innbyggere inviteres til å komme med innspill til arbeidet.

Du finner mer informasjon om høringen her.

Evaluering av EUs hvitbok fra 2011 om transport
Publisert: 03.07.2020