Hopp til innhold

Høring-endring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

EU-Kommisjonen har vedtatt ny forordning (EU) 2018/1974 som innfører en del nye treningskrav i forbindelse med pilotutdanningen. Det gjøres også en del mindre endringer i kravene til teoriundervisning. Det er også tydeliggjort kravene for når en skal benytte simulator til trening.

Ny forordning (EU) 2018/1974 endrer forordning (EU) nr. 1178/2011. 

Forordningen påvirker piloter, instruktører, kontrollanter, flyskoler, operatører og Luftfartstilsynet.

Eventuelle svar på høringen må være mottatt av Luftfartstilsynet senest 28. februar 2019. Høringssvar bes sendt per e-post til: postmottak@caa.no. Merk høringssvaret med saksnummer: 18/11528. Også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen.

Spørsmål om høringen kan rettes til: Juridisk seniorrådgiver Hege Aalstad, hsa@caa.no.

Publisert: 18.01.2019