Hopp til innhold

Høring – Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militærøvelsen Arctic Challenge Exercise 2019

22. mai – 4. juni 2019 er Sverige, Finland og Norge vertskap for militærøvelsen «Arctic Challenge Exercise 2019» (ACE19). I den forbindelse har Luftfartstilsynet mottatt søknad fra Forsvaret om å opprette et midlertidig restriksjonsområde.

Området det søkes om er i norsk luftrom og vil inngå som en del av et felles luftrom i sammenheng med tilstøtende øvelsesområder i Sverige og Finland. Restriksjonsområdets utstrekning i Norge er likt med det luftrom som ble benyttet under militærøvelsen «Arctic Challenge Exercise 2017».

For å ivareta sikkerheten i luftrommet under militærøvelsen, sender Luftfartstilsynet med dette utkast til forskrift som oppretter ett midlertidig restriksjonsområde på høring. Alle høringsdokumenter er publisert på Luftfartstilsynets nettside, under https://luftfartstilsynet.no/horinger/

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til flysikringsinspektør Eivind Raknes, e-post: era@caa.no, tlf: 907 21 372, eller juridisk seniorrådgiver Asgeir H-N Fløgum Vågan, e-post: afv@caa.no, tlf: 938 61 691. Høringsuttalelser merkes med ref. 18/13937 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no innen 22. mars 2019.

Publisert: 22.01.2019