Hopp til innhold

Høring - Utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner visse områder med særlig risiko

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner i visse områder med særlig risiko. Saken publiseres herved for høring i Norge.

Ny høringsfrist er 30. april 2020. (Opprinnelig høringsfrist var 10. mars 2020.)

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes i brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 18/16031.

Publisert: 09.12.2019