Hopp til innhold

Høring - søknad om konsesjon for midlertidig landingsplass for helikopter i Skånland

Luftambulansetjenesten HF har satt frem en søknad om konsesjon for å etablere en midlertidig landingsplass for helikopter i Skånland. Søknaden har sammenheng med at dagens drift på lufthavnen i Evenes ikke vil kunne fortsette etter utløpet av juni måned.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Luftambulansetjenesten HF.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 18/18630.

Legg merke til kort høringsfrist: 8. mars 2019.

Publisert: 06.02.2019