Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Loen helikopterplass, Tyvaneset

Leif Arne Loen har fremlagt en søknad om fornyelse av sin konsesjon for å drive og inneha Loen helikopterplass, Tyvaneset.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 18/19864.

Høringsfristen er satt til 20. mars 2019.

Publisert: 06.02.2019