Hopp til innhold

Høring - Security - Endringsforordninger til forordning (EU) 2015/1998

Luftfartstilsynet har på høring endringer i securityregelverket.

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av en endringsforordning til forordning (EU) 2015/1998.

Med jevne mellomrom er det behov for endring og klargjøring av securityregelverket. Endringene som omtales i høringen her omfatter i det vesentligste nye krav til tiltak for å håndtere og tilrettelegge for en robust cybersecurity. De nye reglene stiller krav både til myndighetene og til relevante luftfartsaktører som omfattes av forordning (EU) 300/2008.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Sissel Walla Strandås, tlf. 997 78 755 (sst@caa.no)

Høringsfristen er 15.2.2020.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Publisert: 17.12.2019