Hopp til innhold

Høring - opprettelse av restriksjonsområde i Kirkenes i forbindelse med 75-års frigjøringsjubileum

24. – 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileumet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres. Det er behov for å sørge for at markeringen kan gjennomføres på en trygg og sikker måte for tilreisende besøkende og øvrige berørte aktører, uten uønskede hendelser i luftrommet over markeringen.

I den forbindelse har Luftfartstilsynet mottatt søknad fra Finnmark Politidistrikt om opprettelse av et restriksjonsområde. For å ivareta sikkerheten i luftrommet under 75-årsjubileumet, sender Luftfartstilsynet på høring utkast til forskrift som oppretter et midlertidig restriksjonsområde over Kirkenes.

Alle høringsdokumenter er publisert på Luftfartstilsynets nettside. Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. 19/14031 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no, innen 10. oktober 2019.

Publisert: 18.09.2019