Hopp til innhold

Høring - Ålesund helikopterplass, Flatholmen

Fjord Helikopter AS har fremlagt en søknad om fornyelse av sin konsesjon for å drive og inneha Ålesund helikopterplass, Flatholmen. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med gjeldende konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 19/00487.

Høringsfristen er satt til 20. april 2019.

Publisert: 05.03.2019