Hopp til innhold

Evaluering – EUs "White Paper" om transport fra 2011

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en evaluering av hvordan EUs "White Paper" om transport fra 2011 faktisk har blitt fulgt opp.

Etter 2011 har det blitt foreslått endringer på flere områder, blant annet for å:

  • eliminere hindringer i det indre markedet på transportområdet
  • fremme innovasjon
  • forbedre infrastrukturen
  • redusere utslipp

Evalueringen tar sikte på å kontrollere om målene som ble satt er oppnådd, hvilke resultater som faktisk er oppnådd og med hvilke konsekvenser og kostnader.

Enhver med interesse for saken kan gi tilbakemelding til EU-Kommisjonen. Eventuelle kommentarer kan gis i perioden 7. februar – 7. mars 2019.

Rapporten og mer informasjon om evalueringen finner du her:

Publisert: 15.02.2019