Hopp til innhold

Evaluering – Bakketjenester (ground handling) på lufthavner (2010-2018)

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en evaluering av området bakketjenester (ground handling). Målet med evalueringen er å vurdere hvordan eksisterende regelverk på området har fungert og særlig om markedet for tjenester har endret seg som følge av regelverket.

EU planlegger å forslå nytt regelverk for bakketjenester i 2021 og denne evalueringen inngår som grunnlag for dette arbeidet.

Enhver med interesse for saken kan gi tilbakemelding til EU-Kommisjonen. Eventuelle kommentarer kan gis i perioden 12. februar – 12. mars 2019.

Du finner med informasjon om høringen her:

Publisert: 15.02.2019