Hopp til innhold

Høringsnotat – utkast til forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2016/1199 og forskrift om nasjonale tilleggsregler for offshorehelikopter

Luftfartstilsynet har sendt utkast til forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, samt utkast til forskrift om nasjonale tilleggskrav for offshoreoperasjoner på høring.

Eventuelle svar på høringen må være Luftfartstilsynet i hende 7. mai 2018.
Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 17/16988.

Text in English:

The Civil Aviation Authority has now sent a draft regulation amending the regulation of August 7, 2013 No. 956 on air operations, as well as draft regulation on national additional requirements for offshore operations on public consultation.

Responses to this consultation must be received by May 7, 2018.

Responses can be sent by e-mail to postmottak@caa.no, or by mail to the Civil Aviation Authority, PO Box 243, 8001 Bodø. We kindly ask responses to be marked with case number: 17/16988.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):
Publisert: 16.03.2018