Hopp til innhold

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass på sjø i Eidfjord

Scandinavian Skies AS har lagt fram ein søknad om konsesjon for å etablera, driva og ha ein sjøflyplass i Eidfjord.

Her kan ein finna Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev, saman med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden frå Scandinavian Skies AS.

Høyringsinnspel kan ein senda på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høyringsinnspelet med ref: 18/16395.

Høyringsfristen er satt til 25. februar 2019.

Publisert: 10.12.2018