Hopp til innhold

Høring – Endring i forskrift om luftfartsoperasjoner

Høring om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner for gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om motvirkning av rus m.v. som sikkerhetsrisiko i luftfartsoperasjoner.

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Endringen gjelder:

  • regler om tiltak for å motvirke rus og mentale helseproblemer mv. som sikkerhetsrisiko (opinion 14/2016), og
  • krav om automatisk terrengvarslingssystem (TAWS) for visse fly under 5600kg (opinion 15/2016).

Saken sendes herved på høring.

Eventuelle svar på høringen må være Luftfartstilsynet i hende 15. august 2018.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 16/10239.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):
Publisert: 25.06.2018