Hopp til innhold

Høring - utkast til endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2011-1178 - forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet har nå ute på høring endringer i forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1). Endringene gjelder multi-crew pilot take-off- og landingskrav og automatisk validering av flysertifikat.

Eventuelle svar på høringen må være Luftfartstilsynet i hende 29. juni 2018.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 18/05999.

Publisert: 20.04.2018