Hopp til innhold

Høring - Søknad om dispensasjon fra krav om konsesjon for helikopterplasser i kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand i Rogaland

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Statnett om dispensasjon fra kravet i luftfartsloven § 7-5 jf forskrift 11. januar 2007 nr. 40 (konsesjonsforskriften, BSL E 1-1) § 19 om konsesjon for å anlegge, drive og inneha helikopterlandingsplasser i Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand kommune i Rogaland. Saken gjelder byggingen av ny 420 kV kraftledning med tilhørende transformatorstasjoner på strekningen Sauda – Lysebotn.

Saken sendes på høring til berørte parter. Se høringsdokumenter for nærmere detaljer. Høringsfrist 10. desember 2018.

Merk evt innspill med ref 11/03723.

Publisert: 31.10.2018