Hopp til innhold

Høring - ny forskrift med retningslinjer for opprettelse av restriksjonsområder

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å utarbeide utkast til en forskrift med retningslinjer som skal gjelde for saksbehandlingen ved opprettelse av restriksjonsområder etter luftfartsloven.

Det er utkast til en slik forskrift som nå sendes på høring. Forskriften skal gjelde for Luftfartstilsynet og den militære luftfartsmyndigheten ved opprettelse av restriksjonsområder.

Interesserte som har kommentarer til forslaget til ny forskrift bes om å sende disse til Luftfartstilsynet, primært per e-post til postmottak@caa.no. Høringsuttalelser bes merket med referansenummer 17/17230.

Høringsfristen er 20. mai 2018.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Hege Aalstad, hsa@caa.no, telefon 98 26 16 80.

Publisert: 06.04.2018