Hopp til innhold

Høring av utkast til norsk Navigasjonsstrategi

Luftfartstilsynet (LT) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et utkast til navigasjonsstrategi for luftfart i Norge.

Strategien legges med dette ut på høring. Dokumentet er utformet på bakgrunn av EUs navigasjonsstrategi og PBN implementeringsplan for Norge.

Underveis i prosessen har LT vært i kontakt med noen aktuelle interessenter. Det er likevel viktig å få tilbakemelding fra flest mulig aktører, interessenter og brukere for å få belyst de forskjellige delene av dokumentet best mulig.

Strategien er overordnet men forsøker å belyse og problematisere nåværende og framtidig navigasjonsinfrastruktur, behov og utfordringer. Dette basert overordnede krav, erfaringer og ut fra den framtid som man pr i dag kan se for seg.

Strategidokumentet og høringsnotatet finnes nederst på siden.

Høringsuttalelser må være Luftfartstilsynet i hende innen 15. mars 2019.

Merknader bes sendt per epost til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 BODØ. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/00336.

Publisert: 14.12.2018